Κατασκευή Super Market 500 τετραγωνικών στο Μαρούσι

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Super Market επιφάνειας 500 τετραγωνικών στο Μαρούσι.