Κατασκευή καταστήματος Pizza Fan στον Ασπρόπυργο

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καταστήματος της Pizza Fan στον Ασπρόπυργο επιφάνειας 170 τ.μ..