Κατασκευή καταστήματος pizza fan 230 τετραγωνικών στου Ζωγράφου.