Κατασκευή νέων γραφείων πολυεθνικής εταιρείας σύμβουλων επιχειρήσεων

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 400 μ2 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6