Κατασκευή καταστήματος SUITEBLANCO – Ερμού

Κατασκευή καταστήματος SUITEBLANCO – Ερμού
Ερμού 26 – Αθήνα
Συνολική επιφάνεια: 2.000 τμ.


Το κατάστημα αυτό της SUITEBLANCO υπήρξε το πρώτο της εταιρείας στην Ελλάδα και άνοιξε το φθινόπωρο του 2010. Στεγάστηκε σε οκταόροφο κτίριο στην οδό Ερμού στην Αθήνα, με έξι ορόφους κατάστημα, έναν όροφο αποθήκη και έναν όροφο γραφεία.

Η Κτιριακή Αναγέννηση ανέλαβε από την αρχή της λειτουργίας του την κατασκευή και συντήρηση όλων των κτιριακών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.