Κατασκευή καταστήματος Pizza Fan στο Πέραμα

Ανακαίνιση του καταστήματος της Pizza Fan επίφανεις 70 τ.μ. στο Πέραμα.