Κατασκευή καταστήματος IOLI

Κατασκευή καταστήματος IOLI
Κανάρη 11, Κολωνάκι
Συνολική επιφάνεια 120 τμ – Χρόνος κατασκευής 18 ημέρες


Το κατάστημα IOLI μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι, χωρίς να διακόψει ουσιαστικά τη λειτουργία του.

Η κατασκευή του καταστήματος έγινε μέσα σε διάστημα 18 ημερών το φθινόπωρο του 2010. Αποξηλώθηκαν όλες οι προηγούμενες εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε νέο δάπεδο, οροφή και έγιναν εργασίες ειδικής τοιχοποιίας. Τοποθετήθηκε νέα ηλεκτρολογική και νέα κλιματιστική εγκατάσταση, ανασκευάστηκε η όψη και χρωματίστηκε μέσα και έξω.