Κατασκευή καταστήματος H&M – The Mall Athens – 2η φάση

Κατασκευή καταστήματος H&M – The Mall Athens – 2η φάση
The Mall Athens, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι
Συνολική επιφάνεια: 1.000 τμ – Χρόνος κατασκευής: 48 ημέρες


Η κατασκευή της επέκτασης, κατά 1.000 τ.μ., του καταστήματος έγινε το καλοκαίρι του 2013, για να στεγάσει πέρα από το ήδη υπάρχον γυναικείο τμήμα, το ανδρικό και το παιδικό. Με βάση τα σχέδια του τεχνικού τμήματος της εταιρείας και τη μελέτη εφαρμογής του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Περιφανάκη, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι πώλησης, γραφεία και αποθήκες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων κατασκευής-επέκτασης, λειτουργούσε το υφιστάμενο κατάστημα κανονικότατα, ενώ η συνένωση των χώρων έγινε σε νεκρό χρόνο, με αποτέλεσμα να μην σταματήσει καθόλου η λειτουργία του καταστήματος.