Κατασκευή καταστήματος H&M – Πειραιάς

Κατασκευή καταστήματος H&M – Πειραιάς
Βασιλέως Γεωργίου Β’ 30, Πειραιάς
Συνολική επιφάνεια: 1.300 τμ – Χρόνος κατασκευής: 32 ημέρες


Το καλοκαίρι του 2009 έγινε κατασκευή του καταστήματος της σουηδικής πολυεθνικής αλυσίδας στον Πειραιά, βασισμένο σε σχέδια του τεχνικού τμήματος της εταιρείας και σε μελέτη εφαρμογής του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Περιφανάκη.

Στη συνολική επιφάνεια των 1.300 τ.μ. σε πέντε ορόφους, πραγματοποιήθηκε κατασκευή, πέρα από των χώρων πώλησης, αποθηκευτικών χώρων και γραφείων.