Κατασκευή καταστήματος H&M – Κολοκοτρώνη

Κατασκευή καταστήματος H&M – Κολοκοτρώνη
Κολοκοτρώνη 3-5, Αθήνα
Συνολική επιφάνεια: 2.400 τμ – Χρόνος κατασκευής: 52 ημέρες
________________________________________
Η κατασκευή αυτού του καταστήματος της σουηδικής πολυεθνικής αλυσίδας έγινε το Σεπτέμβριο του 2009. Σχεδιάστηκε από το τεχνικό τμήμα της πολυεθνικής εταιρείας και η μελέτη εφαρμογής έγινε από το γραφείο MAB Architects.
Οι εργασίες κατασκευής εξελίχθηκαν ομαλότατα, χωρίς να προκληθεί καμία όχληση, παρά το γεγονός ότι το κτίριο βρισκόταν σε ένα από τα κεντρικότερα και πλέον πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Πέρα από το χώρο πώλησης, έγινε κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και γραφείων. Οι εργασίες περιελάμβαναν εκτός από τις καθαρά οικοδομικές και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.