Αποκατάσταση όψης σε πολυόροφο κτίριο 13 ορόφων στον Χολαργό

Αποκατάσταση όψης σε πολυόροφο κτίριο 13 ορόφων στον Χολαργό