Αποκατάσταση και ανακατασκευή εσωτερικα δυοροφου ακινητου πολυεθνικής εταιρειας 280 τετραγωνικών στην αθηνα με 4 διαμερίσματα

Αποκατάσταση και ανακατασκευή εσωτερικα δυοροφου ακινητου πολυεθνικής εταιρειας 280 τετραγωνικών στην αθηνα με 4 διαμερίσματα