Ανακατασκευή δυοροφου ακινητου πολυεθνικής εταιρειας 390 τετραγωνικών με 7 διαμερίσματα

Ανακατασκευή δυοροφου ακινητου πολυεθνικής εταιρειας 390 τετραγωνικών με 7 διαμερίσματα