Ανακαίνιση – ΚΥΚΝΟΣ INTERNATIONAL

Σκουζέ 12 – Πειραιάς
Συνολική επιφάνεια: 220 τμ – Χρόνος ανακαίνισης: 24 ημέρες


Σε πλήρη ανακαίνιση προχώρησαν τα κεντρικά γραφείο του τουριστικού πρακτορείου “ΚΥΚΝΟΣ TRAVEL” βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά, εκεί που κτυπά η καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας. Η πλήρης ανακαίνιση των γραφείων πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2009.

Οι εργασίες διήρκεσαν 24 ημέρες, ενώ παράλληλα λειτουργούσε κανονικά η εταιρεία. Η σχεδιαστική πρόταση της ολικής ανακαίνισης έγινε από την Κτιριακή Αναγέννηση.
Αποξηλώθηκαν οι προηγούμενες εγκαταστάσεις, αντικαταστάθηκαν δάπεδα και οροφές, επενδύθηκαν οι τοίχοι, δημιουργήθηκαν νέα κουζίνα και 2 WC, αντικαταστάθηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθετήθηκε νέο κεντρικό σύστημα κλιματισμού.