Ανακαίνιση – ΙΑΤΡΕΙΟ – Παγκράτι

Σπ. Μερκούρη 35 – Παγκράτι
Συνολική επιφάνεια: 80 τμ – Χρόνος ανακαίνισης: 22 ημέρες


Στο συγκεκριμένο ιατρείο που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, μας ζητήθηκε ο σχεδιασμός και η ανακαίνισή του, ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά και να είναι λειτουργικό για το γιατρό και τους ασθενείς του.

Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2013 και διήρκεσε περίπου 22 ημέρες. Αποξηλώθηκαν εσωτερικές τοιχοποιίες, ώστε να γίνει νέα εσωτερική διαρρύθμιση με ξηρά δόμηση και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, νέα ψευδοροφή, νέο δάπεδο και νέα ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.