Ολοκληρώθηκε η κατασκευή καταστήματος pizza fan 160 τετραγωνικών στον Υμηττο